Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề | Từ vựng tiếng Anh về giao thông
15585
post-template-default,single,single-post,postid-15585,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge

Từ vựng tiếng Anh về giao thông

Từ vựng tiếng Anh về giao thông

Khi những người học ESL tiến bộ, điều quan trọng là họ phải thêm từ vựng thực tiễn vào tiết mục ngôn ngữ của mình. Bài học này bao gồm một số từ vựng giao thông, xe hơi và lái xe và các chiến lược giảng dạy được thiết kế cho môi trường ESL.

Từ vựng Từ vựng

Trước khi bạn bắt tay vào việc dạy từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ mới cho sinh viên ESL, bạn cần cung cấp cho họ danh sách từ để tham khảo và xem lại. Từ liệt kê dưới đây có nghĩa là để phục vụ như một điểm khởi đầu, vì vậy hãy thoải mái thêm từ của riêng bạn hoặc bao gồm các đề xuất của sinh viên.

 

 1. Traffic jam / traffic light / traffic signal
 2. Road work / road maintenance
 3. Bumper-to-bumper
 4. Alternate route
 5. Turn lane
 6. Speed limit
 7. School zone
 8. Highway / freeway
 9. Off-ramp / On-ramp
 10. Parking space / parking lot / parking garage / parking meter
 11. Carpool
 12. Passenger
 13. Intersection
 14. Crosswalk
 15. Pedestrian
 16. Tow-away zone
 17. Road signs (stop, yield, speed limit, etc.)
 18. Traffic cones
 19. Driver’s license
 20. Auto insurance

Car Vocabulary

 1. Seatbelt
 2. Airbag
 3. Engine
 4. Tire / spare tire
 5. Steering wheel
 6. Back seat
 7. Windshield
 8. Oil change
 9. Mileage
 10. Car / truck / van / sports utility vehicle (SUV)
 11. Gas pedal / brake pedal
 12. Parking brake
 13. Turn signal / blinker
 14. Brake lights / hazard lights / emergency lights
 15. Glove box / glove compartment

Giảng Dạy Từ Vựng Xe & Lái Xe

Điều quan trọng là học sinh không chỉ đơn giản ghi nhớ các danh sách từ. Thay vào đó, đảm bảo sinh viên có thời gian và bài tập phong phú làm căng thẳng việc sử dụng các thuật ngữ trong thế giới thực. Có một số cách để thực hiện điều này. Xem thêm khóa học tiếng anh doanh nghiệp tại Jaxtina

Collages & Từ điển

Cho học sinh tìm và cắt bỏ các đại diện hình ảnh từ các tạp chí và báo chí của các từ trong danh sách. Bạn cũng có thể có các nhóm nhỏ các sinh viên biên soạn hình ảnh của họ vào một từ điển hình ảnh hoặc cắt dán để chia sẻ với lớp. Thử tham gia cuộc thi cho từ điển hay nhất, và trao giải thưởng cho đội chiến thắng.

No Comments

Post A Comment