Tương Lai Năm 2020 Việt nam sẽ thừa hơn 70 ngàn tiến sĩ

Cho dù sự gia tăng số lượng sinh viên mỗi giáo viên là tương đương với các nước công nghiệp phát triển, sau đó tại 2020 hệ thống không thể tuyển dụng tất cả các giáo viên mới tốt nghiệp “, GS Bùi Văn Quân nhận đinh.
17/5, hội thảo khoa học “để đào tạo giáo viên ở các trường đại học đa ngành để đáp ứng những yêu cầu mới đối với giáo dục hiện nay” đã được tổ chức tại Đại học Hà Nội.

Giáo sư Bùi Văn Quân (Hiệu trưởng của Hà Nội) cho biết, dự kiến ​​đến năm 2018 số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm giáo dục tiểu học sư phạm là 19.200, 18.700 trường trung học và trung học cơ sở là 23.000.

“Cho dù để tăng số lượng học sinh mỗi giáo viên là tương đương với các nước công nghiệp phát triển, sau đó tại 2020 hệ thống không thể tuyển dụng tất cả các giáo viên mới tốt nghiệp, đã thừa nhận về 41.000 cho với tiểu học, trung học và 16.900 đến 12.200 cho trường trung học”, giáo sư nói Quan.

Bui-Van-Quan-9603-1463494393
Giáo sư Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng của Hà Nội.
Theo thống kê, hiện tại ngoại trừ tỉnh Đắk Nông tại, trên địa bàn của từng tỉnh và thành phố có ít nhất một cơ sở đào tạo giáo viên. Trung du và miền núi phía Bắc có 19 cơ sở; Red River Delta, 26; Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 23; Tây Nguyên 8; 18 Đông Nam và Mekong Delta River có 14 cơ sở đào tạo giáo viên.

Theo Quân, hệ thống đào tạo giáo viên được tiết lộ những hạn chế cơ bản: Phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu; Mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên phát triển trong tình trạng ổn định do thiếu nhiều trường cao đẳng sư phạm cần thiết cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên được nâng cấp lên đại học, hoặc đổi tên để mở rộng ngành sư phạm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, ngoài sư phạm; Mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên không có sự phân tầng.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo giáo viên không được liên kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, không đủ sự chú ý được đưa ra các điều kiện đảm bảo chất lượng để phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh thấp. Hầu hết các tập trung đào tạo mới và cải thiện, không quan tâm đúng mức để đào tạo lại hoạt động. Các quy định về tiêu chuẩn, thủ tục và tiêu chuẩn để quản lý hoạt động đào tạo, cũng như các công cụ và cơ chế đào tạo kiểm soát chất lượng không đủ phương pháp sư phạm.

Và Thạc sĩ Trần Thị Huế (Đại học Hà Nội) và Thạc sĩ Ariel Cegla Center A. Ofri Đào tạo Quốc tế, Israel sau đó cho biết, tại Israel, giáo viên sinh viên chỉ có ba ngày mỗi tuần tại trường học, Trường Đại học Giáo dục, hai ngày còn lại để đi thực hành trong các trường sư phạm trong tuần thứ hai của năm để kết thúc ba năm học đầu tiên. Mỗi năm học, hai tuần không có giờ học, toàn thời gian đi thực tế của sinh viên.

thực hành sư phạm thực tế tại Israel và phương pháp sư phạm ở Việt Nam rất đa dạng. Tại Israel, học sinh thực tế tối thiểu sư phạm của 9 tín, trung bình chiếm 15 tín chỉ (15,6%) trong 90-96 tín chỉ. Tại trường Đại học Hà Nội, sinh viên thực tập 12 tuần, chiếm 5/95 tín chỉ (5,3%). Thái Nguyên Đại học 10 tuần thực tập các khoản tín dụng chiếm 5/135 (3,7%) …

Hai đề xuất tổng thể để tăng thời gian thực hành cho sinh viên sư phạm Việt Nam; giảng viên đại học, cao đẳng cần trao đổi chuyên môn với các giáo viên trường trung học để hiểu lẫn nhau các lý thuyết về phương pháp giảng dạy mới và thực hành giảng dạy trong các trường học.

Giáo sư Bùi Văn Quân, nói rằng tương lai cần phải thiết kế các cấu trúc của cơ sở đào tạo giáo viên dựa trên những dự báo nguồn nhân lực giáo dục; cơ sở đào tạo giáo viên cấu trúc mạng để đưa vào tài khoản tình hình toàn bộ “khủng hoảng thiếu giáo viên” và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của giáo viên cơ cấu trình độ đào tạo; thiết kế kết cấu mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên phải chú ý đến sự đa dạng của các mô hình, phương pháp đào tạo.

“Các cơ sở đào tạo giáo viên phải được bắt đầu tổ chức giáo dục, đi tiên phong trong đổi mới giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Quá trình đào tạo giáo viên phải được thiết kế, tổ chức gắn liền với đời sống học thực tế, đảm bảo một mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo và đào tạo lại trong quan điểm về liên tục phát triển, “ông Quân nói.

tuanhung

Related Posts
Leave a reply